Listopad 2007

Beseda s myslivcem

10. listopadu 2007 v 9:58 Zajímavosti
Ve středu 31.října všechny čtvrťáky navštívil myslivec pan ing.Martin Glíž.Připravil si pro nás hezké povídání o přírodě v lese a myslivosti.Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a doplnili si tak informace do přírodovědy a také do projektu V lese, na kterém pracujeme.Beseda byla doplněna hezkými obrázky promítanými na interaktivní tabuli, prohlédli jsme si zbraň, kterou myslivci používají k lovu, lovecký nůž a trofeje.Dozvěděli jsme se, že myslivost není jen lov zvěře, ale především starost o ně, o přírodu v lese a láska k přírodě.

Kostelecký slavíček

10. listopadu 2007 v 9:25 Soutěže, olympiády a projekty
Dne 24.10.2007 se v Kostelci u Holešova uskutečnila pěvecká soutěž Kostelecký slavíček.Této soutěže se z naší třídy zúčastnila Markéta Šťastná a získala 1.místo.Gratulujeme za vynikající úspěch.